محصولات فونیکس

محصولات صنعتی

WP1

پهپاد سنجش از دور و فتو گرامتری

 

وزن برخاست: 2و3 گرم

وزن محموله (دوربین):500 گرم

مدت پرواز: 60 دقیقه

سرعت ماکزیمم: 100 کیلومتر در ساعت

ارتفاع پروازی ماکزیمم: 700 متر از سطح زمین

روش پرتاپ: دست پرتاپ

 

WP2

پهپاد نظارت و بازرسی

وزن برخاست: 2و3 گرم

وزن محموله (دوربین):500 گرم

مدت پرواز: 60 دقیقه

سرعت ماکزیمم: 100 کیلومتر در ساعت

ارتفاع پروازی ماکزیمم: 700 متر از سطح زمین

روش پرتاپ: دست پرتاپ

MP1

MP1

پهپاد سنجش از دور و فتو گرامتری

وزن برخاست: 2و3 گرم

وزن محموله (مخزن):500 گرم

مدت پرواز: 60 دقیقه

سرعت کروز: 58 کیلومتر در ساعت

ارتفاع پروازی ماکزیمم: 5 متر از سطح زمین

روش پرتاپ: دست پرتاپ

محصولات آموزشی

گلایدر مقدماتی

 رده سنی : ۷ تا ۱۰

  محتوا آموزشی :

 • نقشه ساخت
 • روکش مخصوص
 • چوب بالسا
 • بروشور
 • کاتر
 • چسب چوب

گلایدر حرفه ای

 رده سنی :+۱۲

  محتوا آموزشی :

 • نقشه ساخت
 • کاتر                             
 • بروشور 
 • چسب چوب
 • روکش  مخصوص                          
 •   چوب بالسا    
راکت آبی

راکت آبی

رده سنی : ۷ تا ۱۰

  محتوای آموزشی :

 • نقشه ساخت
 • شلنگ
 • سازه راکت
 • بروشور
 • کاتر
 • چسب P.V.C

کوادکوپتر مقدماتی

 رده سنی : ۷ تا ۱۰

  محتوا آموزشی :

 • نقشه ساخت
 • روکش مخصوص
 • چوب بالسا
 • بروشور
 • کاتر
 • چسب چوب
 •  

سرزمین فونیکس

 رده سنی : ۷ تا ۱۰

  محتوا آموزشی :

 • سه مدل هواپیما (کیت)
 • دفترچه رنگ آمیزی 
 • CD آموزشی (داستانک، آهنگ، انیمیشن، بازی کامپیوتری و ارتفاع با اولیا)
 • بروشور
 • کاتر
 • چسب

محصولات تفریحی

هواپیماهای تیغه ای

برد رادیوکنترل: 2کیلومتر

زمان پرواز:10 دقیقه(الکتریکی)، یک ساعت(سوختی)

نوع موتور: الکتریکی، سوختی

 

woodkite

مدل کامل جداگانه که خود می توانید از صفر سرهم کنید.

 

 

 

trainig

برد رادیوکنترل: 2کیلومتر

زمان پرواز:10 دقیقه(الکتریکی)، یک ساعت(سوختی)

نوع موتور: الکتریکی، سوختی

 

3D plane

برد رادیوکنترل: 2کیلومتر

زمان پرواز:10 دقیقه(الکتریکی)، یک ساعت(سوختی)

نوع موتور: الکتریکی، سوختی

 

fiying-bird-model

برد رادیوکنترل: 2کیلومتر

زمان پرواز:10 دقیقه(الکتریکی)، یک ساعت(سوختی)

نوع موتور: الکتریکی، سوختی

 

park fiying

 

زمان پرواز:10 دقیقه(الکتریکی)، یک ساعت(سوختی)

نوع موتور: الکتریکی، سوختی

 

sport

برد رادیوکنترل: 2کیلومتر

زمان پرواز:10 دقیقه(الکتریکی)، یک ساعت(سوختی)

نوع موتور: الکتریکی، سوختی

 

ارتباط باما

تهران انتهای خیابان دامپزشکی، خیابان محمدخانی

ایمیل: info@phoenix-air.ir

 

.