گلایدر مقدماتی

  نام محصول : گلایدر مقدماتی

  رده سنی : ۷ تا ۱۰

  محتوا آموزشی :

 • نقشه ساخت
 • روکش مخصوص
 • چوب بالسا
 • بروشور
 • کاتر
 • چسب چوب

 توجه : جهت کسب اطلاعات بیشتر به راه های ارتباطی درج شده در تصویر بالا و یا شماره تماس ما در سایت مراجعه  فرمایید.

گلایدر حرفه ای

  نام محصول : گلایدر حرفه ای

   رده سنی :+۱۲

  محتوا آموزشی :

 • نقشه ساخت
 • کاتر                             
 • بروشور 
 • چسب چوب
 • روکش  مخصوص                          
 •   چوب بالسا    

  توجه : جهت کسب اطلاعات بیشتر به راه های ارتباطی درج شده در تصویر بالا و یا شماره تماس ما در سایت مراجعه فرمایید.

 

 

راکت آبی

 نام محصول : را کت آبی

  رده سنی : ۷ تا ۱۰

  محتوای آموزشی :

 • نقشه ساخت
 • شلنگ
 • سازه راکت
 • بروشور
 • کاتر
 • چسب P.V.C

 

 

  توجه : جهت کسب اطلاعات بیشتر به راه های ارتباطی درج شده  در تصویر بالا و یا شماره تماس ما در سایت مراجعه فرمایید.

کواد کوپتر

 نام محصول : کوادکوپتر مقدماتی

   رده سنی : +۱۵

   محتوای آموزشی :

 • نقشه ساخت 
 • متعلقات
 •  ساخت 
 •  برد آردینو 
 • اسپید وموتو ر                  
 •  کارتر 
 •  چسب و پیچ

  

توجه : جهت کسب اطلاعات بیشتر به راه های ارتباطی درج شده  در تصویر بالا و یا شماره تماس ما در سایت مراجعه فرمایید.

سرزمین فونیکس

 •   نام محصول : گلایدر مقدماتی

  رده سنی : ۷ تا ۱۰

  محتوا آموزشی :

 • سه مدل هواپیما (کیت)
 • دفترچه رنگ آمیزی 
 • CD آموزشی (داستانک، آهنگ، انیمیشن، بازی کامپیوتری و ارتفاع با اولیا)
 • بروشور
 • کاتر
 • چسب

  توجه : جهت کسب اطلاعات بیشتر به راه های ارتباطی درج شده  در تصویر بالا و یا شماره تماس ما در سایت مراجعه فرمایید.