عضویت در خانواده فونیکس

شما به عنوان مهندس هوافضا چقدر اطلاعات کافی برای ورود به بازارکار داری

عضو خانواده فونیکس شوید اطلاعاتتون رو بالا ببرید🙂

(خانواده فونیکس ممکن ایمیل ما به اسپم بره،اون قسمت رو هم حتما چک کنید)