مسابقات موشک آبی

مسابقات موشک آبی

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید

مقدمه

مسابقه طراحی و ساخت موشک آبی رقابتی با مبنای مهندسی است.

که مشابه مسابقات علمی و تکنولوژیک رایج در دنیا همانند NPL وAPRSAF در بلند مدت و از طریق طرح مسائل متنوع برگرفته از مشکلات جاری برگزار میگردد.

تفکر و خلاقیت

مسابقات موشک آبی تفکر و خلاقیت را در زمینه های زیر دنبال میکند:

•ساختارداخلی و خارجی موشک ها
•به کارگیری مواد و روش های نوین ساخت
•به کارگیری اصول آیرودینامیکی مناسب برای طراحی
•شناختو به کارگیری اجزای هدایت کننده موشک ها
•شناخت و به کارگیری تجهیزات ایمنی در موشک ها
•طراحی و ساخت لانچر

دوره های مسابقات موشک آبی

این دوره از مسابقات در سه مرحله برگزار میگردد که دو مرحله انتهایی همراه با ارائه و آزمون بوده است.

این مراحل عبارتند از:
1.طراحی وساخت
2.گزارش های ساخت
3.آزمون نهایی

لازم به ذکر است که در هر مرحله،

شرکت کنندگان با ملاک های مربوط به همان مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته

و امتیازی برای آنان منظور می گردد.

کمیته علمی مسابقات  موشک آبی آماده ارائه کمک هایی است که ممکن است مد نظر قرار گیرد .

با این حال به لحاظ طبیعت اجرایی مسابقه،

تمرکز برطرح مسائلی است که تیم های کوچک مهندسی قادر به حل آن ها باشند.

ساختار تیم های شرکت کننده مقررات برای ایجاد نظم و هماهنگی بهتر

و فراهم سازی محیطی شاداب و علمی برای شرکت کنندگان است.

از این رو انتظار میرود هر تیم شرکت کننده که به طور رسمی در مسابقات ثبت نام می نماید،

در طول برگزاری مسابقه موشک آبی از مقررات ذکر شده در این دفترچه پیروی نماید

مسابقات موشک آبی

عدم رعایت مقررات،در کمیته ی اجرایی مورد بررسی قرار گرفته

و تصمیمات لازم در مورد نحوه برخورد با تیم اتخاذ خواهد شد

رعایت نکات

درمورد ساختار تیم، شرکت کنندگان باید موارد زیررا رعایت نمایند.

نکته 1

 • هر تیم میتواند حداقل 2و حداکثر4 عضو داشته باشد.
مسابقات موشک آبی

         کاهش نفرات تیم به کمتر از 2نفر به معنی انحلال تیم و حذف آن است

         و تیم باید برای چگونگی ادامه کار با کمیته ی اجرایی هماهنگی نماید .

نکته 2

 • تمام اعضای هر تیم باید دانشجوی مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد
  و یادکترا از یکی از دانشگاه های رسمی مورد تایید وزارت علوم باشند.

نکته 3

 • یک نفر از اعضای تیم به عنوان سرپرست تیم در هنگام ثبت نام به کمیته اجرایی معرفی میگردد.
 • لازم به ذکر است که می بایستی سرپرست هر تیم دانشجو باشد و هر تیم میتواند

          تنها یکبار سرپرست خود را تغییردهد.

        لازم به ذکر است که پل ارتباطی تیم با مسئولین مسابقات موشک آبی، سرپرست تیم می باشد
        و تمامی مسئولیت های تیمبر عهده سرپرست می باشد

نکته 4

 • هر فرد فقط میتواند در یک تیم عضویت داشته باشد

نکته 5

 • جابجایی افراد تیم ها و یا ادغام چند تیم با هم، فقط با موافقت کمیته اجرایی امکان پذیراست،

          که طی فرآیندی مدون صورت می پذیرد و به سایر تیمها اطلاع رسانی میشود.

نکته 6

 • هر تیم می تواند حداکثر یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را
    به عنوان مشاور علمی تیم خود معرفی نمایند.
   مشاور علمی باید در جریان پیشرفت کارها قرار گرفته،
  همچنین مستنداتی که تیم در هر مرحله ارائه میکند،
  باید به تایید وی رسیده باشد.

         لازم به ذکر است که، هر تیم میتواند فقط یکبار مشاور علمی خود را تغییردهد.

نکته 7

 • همه تیم ها در زمان ثبت نام، باید دانشگاه مرجع خود را در سامانه ثبت نام،ثبت نمایند.

 

حداقل اصول حرفه ای قابل انتظار عبارتند از:

•حفظ اعتبار و احترام افراد تیم خود و سایرتیم های شرکت کننده
•مرجع دادن به دیگران،در صورت استفاده از ایده های آن ها
•احترام به احساسات و سلایق فردی
•استفاده از تبلیغات مثبت و پرهیزاز تبلیغات منفی
•معرفی کار تیم و مشخص نمودن بخش هایی که محصول کار دیگران بوده است.

-مالکیت طرح:

مسابقات موشک آبی

ازآن جا که یکی از اهداف این مسابقات، کمک به شناخت

و شکوفایی استعدادها و کمک به تشکیل شرکت های دانش بنیان اقتصادی و تجاری کوچک است و تیمها باید:

1- از تراوش های فکری خود و
2- مراجع علمی شناخته شده استفاده نمایند

باتوجه به موارد فوق، مالکیت طرح برای اعضای تیم طراح محفوظ خواهد بود.

بدیهی است تیم هایی که از کمیته برگزاری مسابقات،

امکانات علمی و اجرایی دریافت میکنند،

جهت بهتر برگزاری شدن مسابقات و ادامه مستمر آن،

حقوق و نحوه مشارکت در مالکیت طرح را با کمیته برگزاری لحاظ خواهند کرد.

علاوه بر این،کمیته برگزاری مسابقه میتواند جهت ارتقای سطح مسابقات موشک آبی،

اسناد و تجربیات تیم ها را پس از پایان رقابت،

تنها جهت استفاده های آموزشی، منتشر نماید.

تبلیغات

هرتیم میتواند از حامیان متفاوتی برای اجرای طرح خود امکانات دریافت نماید

بدیهی است حامیان در مقابل میتوانند انتظار تبلیغات مناسبی داشته

و یاکمک خود را بلاعوض ارائه نمایند.

لذا هر تیم میتواند برای حامی و یاحامیان خود تبلیغات نماید.

این تبلیغات باید در حد معقول و با هماهنگی کمیته اجرایی مسابقات بوده

و حجم آن به طریقی باشد که فعالیت های علمی و مهندسی را تحت الشعاع قرار ندهد.

فرایند انصراف از مسابقات موشک آبی

همانگونه که جهت شرکت در مسابقات موشک آبی فرایند مدونی وجود دارد

این امکان وجود دارد که هر تیم در صورت تمایل بتواند از ادامه مسابقات موشک آبی انصراف دهد.

در چنین شرایطی ،دلایل تیم برای خروج از مسابقه طی نامه ای رسمی به کمیتها جرایی اعلام میگردد.

کمیته اجرایی ظرف مدت حداکثر دوهفته از دریافتنامه،

تلاش خود را برای رفع مشکلات نموده

و نتایج را به تیم انصراف دهنده اعلام مینماید.

در صورت عدم حصول توافق، تیم از مسابقه خارج میگردد.

هر تیمی که از ادامه مسابقه در هر مرحله اعلام انصراف نماید،

نمیتواند در مراحل دیگر این دوره مسابقه شرکت کند.

فرآیندپذیرش قوانین مسابقات موشک آبی

باتکمیل فرآیند ثبت نام در این دوره از مسابقات، لازم است

تیم ها از قوانین و الزامات این رقابت که فقط به شکل مکتوب

و از طریق دبیرخانه مسابقات اعلام میشود،آگاهی یابند.

با ثبت نام نهایی و ورود به مراحل اجرایی مسابقه،

فرض بر این است که اعضا تیم شرکت کننده،

کلیه قوانین کمیته برگزاری و نیز تیم داوری را پذیرفته اند.

تیم های شرکت کننده در مسابقه میتوانند نظرات ،

درخواست های خود را در مورد قوانین و برنامه زمانی مسابقه به شکل مکتوب با آدرس الکترونیکی مسابقه ارسال نمایند.

بدیهی است به درخواست های خارج از عرف و مقررات مسابقه، پاسخی داده نخواهد شد.

در صورت تغییر و یا اصلاح برنامه ها، موارد از طریق وب سایت رسمی مسابقات موشک آبی اطلاع رسانی خواهد شد.

از این جهت اعضا تیم لازم است با پایش مستمر وب سایت،از جدیدترین اطلاعیه ها و اخبار مطلع شوند.

در محل برگزاری، موشک ها نباید دچار هیچ گونه سانحه منجر به منهدم شدن و یا انحراف شود.

با این مقدمه، محتوی این فصل، شامل مطالب زیر می گردد:

شرح و بررسی هر کدام از گروه های مسابقه

•المان های مسابقه
•مشخصات محل برگزاری
•نحوه امتیاز دهی

معرفی گروه های آزمون

بیشترین زمان پرواز (ارتفاع)

در این گروه، سکوی پرتاب (لانچر) در زاویه ی قائم 90 درجه  قرار داده می شود

و موشک به صورت عمودی پرواز می کند.

هدف رسیدن به بیشترین زمانی است که موشک در حال پرواز است(hang time) .

طراحی درست موشک و استفاده از مواد مناسب

جهت ایمنی و محافظت از بدنه و طراحی لازم است.

زمان پرواز موشک از لحظه ی پرتاب تا لحظه رسیدن موشک به زمین محاسبه خواهد شد.

بیشترین مسافت (برد)

مسابقات موشک آبی

در این گروه، سکوی پرتاب لانچر در زاویه ی 45درجه قرار می گیرد

و موشک را به صورت مایل پرتاب می کند.موشک ها باید به صورتی طراحی شوند

که بیشترین مسافت افقی را در راستا خط لانچر بپیمایند.

مسافتی که موشک در این حالت طی می کند،

اندازه گیری می شود و برای محاسبه امتیاز گروه،مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف

این گروه از مسابقات به شیوه ی متفاوتی برگزار خواهد شد.

هدف رسیدن تنها به برد بیشترین نیست؛

بلکه در این گروه از مسابقات موشک آبی، شرکت کنندگان

باید سیبلی به شعاع 5مترکه در فاصله 60متر از سکوی پرتاب لانچر به ارتفاع 1متر،

بر روی زمین قرار گرفته است را با موشک خود مورد هدف قرار دهند.

هدف از برگزاری این گروه از مسابقه دستیابی به دقت در پرتاب است.

هر تیمی که موفق به مورد اصابت قرار دادن مرکز سیبل با کم ترین خطا شود،

بیش ترین امتیاز را کسب خواهد کرد

در ساخت موشک ها باید نکات آیرودینامیکی رعایت شود

تا موشک کمترین انحراف را در مسیر حرکت خود داشته باشد.

در این بخش محدودیتی در انتخاب زاویه و یا فشار هوا وجود ندارد،

اما باید به این نکته توجه کرد دستگاه کمپرسور تهیه شده

توسط دبیرخانه مسابقات،تا فشار bar8را تامین خواهد کرد.

مراحل مسابقات موشک آبی

مسابقات موشک آبی در سه مرحله برگزار خواهد شد.

هر کدام از تیم ها می تواند در تمامی این مراحل و یا در یکی از این مراحل شرکت کنند.

لازم به ذکر است که چیدمان تیم ها به صورت اتفاقی خواهد بود

و توسط تیم برگزار کننده مسابقات موشک آبی اعلام خواهد شد

مراحل اجرای آزمون نهایی به صورت زیر است.

1- ارتفاع
2- برد
3- هدف
المان های سنجش آزمون نهایی

سنجش امتیازات موشک ها در هر بخش به تفضیل

توضیح داده خواهدشد، اما دراین قسمت تنها به بیان اجمالی

برخی از معیار های سنجش گروه های مسابقات موشک آبی می پردازیم.

ارتفاع

هر تیم می تواند یک پرتاب به صورت عمودی انجام دهد.

زمان ارتفاع از لحظه جدا شدن از سکوی پرتاب تا لحظه اصابت موشک

به زمین و زمان رسیدن به بیشترین ارتفاع، ملاک مقایسه خواهد بود.

برد

هر تیم می تواند یک پرتاب به صورت مایل زاویه 45درجه  انجام دهد

و ملاک مقایسه مسافت افقی، نقطه اصابت تا محل لانچر می باشد.

هدف

تیم ها علاوه بر دوگروه بالا مجاز به شرکت در این گروه می باشند.

ملاک مقایسه این گروه، نقطه اصابت موشک است

که هر چقدر به مرکز سیبل نزدیک تر باشد، امتیاز بیشتری کسب خواهد شد.

نکات ضروری و قابل توجه

نکات کلی

1- کلیه شرکت کنندگان در مسابقه موظفند
قوانین مسابقات موشک آبی را به دقت مطالعه نموده و رعایت نمایند.

2-گروه هایی که دو یا سه عضو دارند،
باید یک نفر را به عنوان سرپرست گروه معرفی نمایند.

3-در کلیه مراحل برگزاری مسابقه، فقط سرپرست گروه هر تیم
می تواند برای انجام کارهای مربوطه به مسئولین مراجعه نماید

4-هر یک از تیم ها باید در زمان ثبت نام،
یک نام مناسب برای تیم و موشک خود ارائه کنند

5-در هرشرایطی، تیم های شرکت کننده باید نظر هیئات داوران را قبول داشته
و ملزم به رعایت احترام به داوران ومسئولین برگزار کننده مسابقه هستند.

نکات مربوط به قبل از برگزاری

1-کلیه تیم ها موظفند موشک های خود را
دقیقا مطابق با آئین نامه مسابقات طراحی کنند.

2- زمان تحویل موشک ها و لانچر ها متعاقبا در کانال و وبسایت رسمی مسابقات اعلام میگردد.

نکات پیرامون طراحی و ساخت

1-تیم ها فقط مجاز به استفاده از بطری های پلاستیکی
(مورد استفاده برای انواع نوشیدنی ها) برای ساخت بدنه ی موشک میباشند.
حجم موشک نامحدود میباشد.
و همچنین فشار قابل دسترسی(فشار کمپرسور( حداکثر 8barاست.
تبصره1:استفاده از هرگونه کیت آماده موشک،برای شرکت در مسابقه غیرمجاز است.

2- هر تیم میتواند برای شرکت در مسابقه حداکثر
از دو موشک کاملا یکسان استفاده نماید.

همچنین مسئولیت خراب شدن موشک ها به عهده ی اعضای تیم میباشد
و گروه ها مجازند که برای موشک خود یک موشک اضافی که کاملا مشابه باموشک قبلی باشد
پیش بینی کنند،
تا در صورت صدمه دیدن موشک اول، از موشک اضافی استفاده نمایند.
می بایستی مشابهت موشک اضافی قبل از برگزاری مسابقه، توسط هیئت داوران تایید گردد.

3- درصورت خرابی موشک پس از لانچ،
تیم ها مجاز به تعمیر موشک نیستند
و باید از موشک مشابه دوم خود استفاده کنند.

4-استفاده از هرگونه ضمایم جهت بهبود پایداری موشک
(از قبیل باله،بال و…) بلامانع است.
این ضمایم باید به بدنه ی موشک کاملا ثابت شود
وتا پایان مسابقه تغییری در آنها ایجاد نشود.

5-رعایت نکات ایمنی موشک و عدم آسیب رساندن
آن بر عهده ی تیم شرکت کننده میباشد.
در صورت عدم رعایت و وجود موارد خطرناک،موشک قادر به ادامه ی مسابقه نخواهد بود.

6-مکانیزم پرتاب بایستی بدون هیچ گونه واکنش شیمیایی و احتراقی انجام گیرد.
استفاده از مکانیزم های مکانیکی و الکتریکی بلامانع است.

قوانین کلی مسابقه

1- هرگروه درهر گروه مسابقات موشک آبی تنها یک پرتاب انجام می دهد.
2- هر تیم برای آماده سازی موشک خود تنها 20دقیقه فرصت دارد.
3- استفاده از هرگونه نیروی پیشرانی به جز فشارمخزن موشک ،در تمام مراحل مسابقه غیر مجازاست.
4- برای پرکردن مخزن درهریک ازمراحل، تنها می توان ازآب وهوااستفاده کرد.

5- استفاده ازهرنوع باله در تمامی مراحل مسابقات موشک آبی مجاز می باشد.

6- استفاده از دست برای پرتاب موشک ممنوع می باشد.
موشک ها فقط توسط سکوی پرتاب موشک باید پرتاب شود.

7- سکوی موشک دبیرخانه در اختیار گروه ها قرار خواهد گرفت
وهیچکدام از تیم ها ملزم به ساخت سکوی پرتاب(لانچر) برای موشک خود نیستند
ولی در صورت تمایل، می توانند لانچر مخصوص موشک خود را نیز با توجه به موارد
موجود در آئین نامه طراحی و استفاده کنند.

8- استفاده از هرگونه قطعه ی سنگی، فلزی و شیشه ای در ساخت موشک ممنوع است.

9- سکوی پرتاب انجمنبرای بطریهای 5/1تا 2لیتری معمولی طراحی شده
و چنانچه موشکی دارای ویژگی خاص باشد،باید سکوی پرتاب آن تهیه شود.

10- مخزن کلیه موشک ها باید از بطری های مخصوص نگهداری نوشیدنی ها ساخته شده باشد

11- طراحی و ساخت موشک های چند تکه(که مخزن آنها از دو بطری ساخته می شود) مجاز است.
12- هر تیم می تواند مخزن موشک خود را به اندازه دلخواه آب کند.

13- دماغه (نوک) موشک ها نباید به قدری تیز ساخته شودکه خطر آفرین باشد.
(قضاوت با کمیته داوران است)

14- هر موشک فقط می تواند یک خروجی آب داشته باشد
15- بطری هاباید در دار بوده و روزنه خروج آب روی دربطری
ایجاد شده باشد
و حداکثر قطر روزنه نباید از5/1سانتیمتر بیشتر باشد.
16- همه موشک ها باید توسط کمپرسور مسابقه لانچ شوند
و تیمی مجاز به استفاده از تلمه دستی و … نیست.

17- لانچر های ساخته شده توسط تیم ها به منظور اتصال به کمپرسور باید دارای شیر گاز باشند.
18- در بخش های ارتفاع و برد، فشار مجاز برای لانچ،
6بار و برای بخش هدف تا حداکثر 8بارقابل استفاده مجاز خواهد بود.

تبصره: در این گروه، تیم ها مجاز هستند، از فشار 6بار توسط کمپرسور استفاده کنند.

مرحله آزمون نهایی مسابقات موشک آبی

ارزیابی و امتیاز دهی مرحله اجرا آزمون نهایی،به المان های مسابقه مرتبط است.

با این حال تیم ها باید به موارد زیر نیز دقت داشته باشند:

1-هر تیم باید قادر باشد در کمتر از 20دقیقه از زمان اعلام شده
برای آزمون نهایی موشک خود و یا در صورت داشتن لانچر، لانچر خود را آماده سازد.

2-هر تیم باید قادر باشد در کمتر از 10دقیقه پس از آزمون،
موشک خود را در اختیار کمیته برگزاری قرار داده
و محل پرتاب را ترک نماید.
3-در موارد 1و 2خطای بیش از 10%موارد مشخص شده
موجب محاسبه امتیاز منفی خواهد شد.

4- در بخش های ارتفاع و برد،
فشار مجاز برای لانچ، 6بار و برای بخش هدف
تا حداکثر 8باز قابل استفاده مجاز خواهد بود.

هدف شرکت آشیانه ققنوس ایرانیان

هدف شرکت آشیانه ققنوس ایرانیان در مقاله قبلی

آشنایی شما دوستان عزیز از نحوه ساخت موشک آبی بود

و اما در این مقاله نحوه برگزاری مسابقات موشک آبی را برای شما شرح دادیم.

و حالا به اطلاع میرسانیم که در شرکت ما پک آموزشی راکت آبی که به صورت

خودآموز می باشد وجود داشته و شما میتوانید با بازدید از سایت ما

از محتویات پک و نحوه خرید و سفارش مطلع شوید

مسابقات موشک آبی

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا:

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید