شماره حساب‌ها

«شماره حساب» 02938466001 «شماره کارت» 6219861041774935 «شماره شبا» IR070560086980002938466001 صاحب حساب: علیرضانوروزی «شماره حساب» 0221592726001 «شماره کارت» 6037997470389892 «شماره شبا» IR610170000000221592726001 صاحب حساب: علیرضانوروزی

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده
علیرضا نوروزی

تاریخچه موشک بالستیک

تاریخچه: همان گونه که در قرون گذشته پرواز و سفر در زیر آب از رویا های انسان بوده  یکی دیگر از موضوعاتی که ذهن انسان

ادامه مطلب »
اویونیک
دسته‌بندی نشده
علیرضا نوروزی

اویونیک

اویونیک کلمه اویونیک از دو کلمه electronic و aviation تشکیل شده و به معنای الکترونیک هوایی است . برقی که هواپیما استفاده میکند کلا به

ادامه مطلب »
فالکن سنگین
دسته‌بندی نشده
علیرضا نوروزی

فالکن سنگین

فالکن سنگین یک راکت فضایی فوق سنگین است که سوخت مایع بوده چند بار مصرف قابل بازیابی و از ترکیب شدن سه فالکن ۹ تشکیل

ادامه مطلب »
ساترن 5
دسته‌بندی نشده
علیرضا نوروزی

ساترن 5(Saturn V)

ساترن پنج ساترن پنج یک موشک فضایی سوخت مایع سه مرحله ای آمریکایی است  که برای رساندن محموله های فوق سنگین به فضا استفاده میشد

ادامه مطلب »