پیشنهاد و انتقاد

اگر در استفاده از سایت، به مشکلی برخوردید یا حرفی، سخنی دارید لطفا موضوع را با ما درمیان بگذارید.

شماره حساب‌ها

«شماره حساب» 02938466001 «شماره کارت» 6219861041774935 «شماره شبا» IR070560086980002938466001 صاحب حساب: علیرضانوروزی «شماره حساب» 0221592726001 «شماره کارت» 6037997470389892 «شماره شبا» IR610170000000221592726001 صاحب حساب: علیرضانوروزی

اگر پنجره هواپیما ها بشکند چه اتفاقی میفتد؟

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه در این مطلب می خواهیم این سوال ترسناک و عجیب را بررسی کنیم احتمال شکستن پنجره هواپیما چقدر است؟  به نظرتان اگر پنجره هواپیما شکسته شود چه اتفاقی می افتد؟ آیا اتفاق بسیار ناگواری می افتد یا آنکه خلبان می تواند به سرعت این مشکل را کنترل […]