بررسی راحت ایستگاه کنترل زمینی در Mission Planner

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید صفحه Flight Data ایستگاه کنترل زمینی ( GCS ) تصویر زیر نمای اصلی (H eads-up Display HUD )ایستگاه کنترل زمینی Mission Planner را نشان می دهد .  پس از اتصال به دستگاه ، تله متری داده های Ardupilot را ارسال می کند . نمای مفصلی از […]

تعریف فوق العاده نقطه بازگشت در Mission Planner

نقطه بازگشت

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید تعریف نقطه ی بازگشت در Mission Planner معمولاً هنگامی که یک هواپیما یا مولتی روتور وارد حالت بازگشت به خانه ( RTL – Return to Launch ) می شود  ( معمولاً توسط autopilot failsafe راه اندازی می شود ) و به صورت پیش فرض به موقعیت […]

اتصال سروو به فلایت کنترل و انجام تنظیمات با Mission Planner

اتصال به فلایت کنترلر

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید هواپیما های مدل و مولتی روتور ها می توانند از سروو ها برای هر منظور استفاده کنند ،  از جمله : دکمه شاتر دوربین ، باز کردن چتر نجات یا رها کردن اشیاء . این سروو ( سروو ها ) را خلبان می تواند مستقیما از […]