موشک آبی

آموزش ساخت موشک آبی آموزش ساخت پرتابگر موشک آبی آموزش پرتاب موشک آبی مسابقات موشک آبی

آموزش ساخت موشک آبی قسمت 3 (پرتاب موشک آبی)

پرتاب موشک آبی

برای دانلود pdf مقاله  کلیک کنید اینجا کلیک کنید موشک آبی چگونه پرتاب می شود ؟ بعد از ساخت موشک و پرتابگر اکنون نوبت آخرین مرحله از این پروژه است. در این مرحله آموزش می دهیم که موشک ساخته شده چگونه توسط پرتابگر پرتاب می شود. چگونگی پرتاب موشک آبی توسط پرتابگر آموزش داده می شود. […]