دریافت گزارشات پرواز تله متری با Mission Planner

تله متری

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید هنگامی که ArduPilot را از طریق تله متری به کامپیوتر متصل می کنید ،  گزارشات پرواز از تله متری ( Telemetry logs معروف به tlogs ) توسط ایستگاه زمینی دریافت و ضبط می شوند .در این مقاله نحوه ی تنظیم و دسترسی به گزارشات پرواز دریافت […]