نگاهی به پرواز با دیده بورسی

بورس

دیدگاهی نو برای تو دوست خوبم پرواز پرنده ها و هواپیما ها یک دنیای بسیار جذابیه که هر بیننده ای رو به خودش خیره میکنه آیا میدونستی پرواز هواپیما درست مثل بازار بورس میمونه لذت پرواز طعم جدایی ناپذیری هست برای هر انسانی و آرزوی انسان همیشه پرواز بوده و هست برامون ازخاطرات پرواز با […]