انقلابی به نام هواپیما

دوست من سلام توی این ویدیو تاریخچه علم هواپیما رو گفتیم براتون میتونید استفاده کنید[ مطالعه مقاله ]