جایزه بزرگ

سوال و جایزه هوافضایی فونیکس ۲/۵ میلیون تومن جایزه . دوره « درآمد نامحدود از کورل دراو در هوافضا و کسب و کار ها» (هر کدام به ارزش ۱۹۶ هزار تومن برای ۵ نفر) . مشاوره رایگان با من برای ۵ نفر ( هر کدام به ارزش ۳۰۰هزار تومن) . . کار آموزی منجر به […]