طراحی زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت

زیرسیستم کنترل و تعیین وضعیت

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت یا ADCS، پایداری وجهت دهی مطلوب ماهواره در طول مدت عمر آن در حضور تمامی اغتشاشات داخلی  و خارجی محیطی ماهواره رابر عهده دارد. ماموریت های مختلف شرایط ویژه ای را برای ماهواره به وجود می […]