ساترن 5(Saturn V)

ساترن 5

ساترن پنج ساترن پنج یک موشک فضایی سوخت مایع سه مرحله ای آمریکایی است  که برای رساندن محموله های فوق سنگین به فضا استفاده میشد این موشک از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۳ توسط ناسا به خدمت گرفته شد  و در پروژه آپولو و رساندن انسان و محموله به کره ماه و و رساندن ایستگاه فضایی […]