طراحی زیرسیستم تأمین انرژی

زیرسیستم تامین انرژی

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید زیرسیستم تأمین انرژی زیرسیستم تأمین انرژی یکی از اصلی ترین زیرمجموعه های ماهواره هست  که وظیفه تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز برای تجهیزات ماهواره، تنظیم کننده ولتاژ در ماهواره و محافظت الکتریکی از بار محموله را برعهده دارد. اجزاء زیرسیستم تأمین انرژی منابع تولید انرژی اولیه […]

طراحی زیرسیستم مخابراتی ماهواره

زیرسیستم مخابراتی

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید زیرسیستم مخابراتی یکی از اصلی ترین زیر مجموعه های ماهواره هست که وظیفه برقراری ارتباطات با زمین، انتقال اطلاعات ماموریتی  را دارد. زیرمجموعه های زیرسیستم مخابراتی معماری مخابرات آنتن مدولاسیون فرستنده و گیرنده ترانسپوندر نویز طراحی زیرسیستم مخابراتی برای طراحی زیرسیستم مخابراتی ابتدا با توجه به […]

طراحی آماری ماهواره (طراحی سیستمی)

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید طراحی سیستمی ماهواره با توجه به هزینه بر بودن ساخت ماهواره باید بتوانیم با روش های نوین احتمال شکست در پروژه ساخت را به حداقل برسانیم، با استفاده از طراحی سیستمی و استفاده از نرم افزار هایی که در مقالات قبلی گفته شد می توانیم این […]