همه پهپاد های ایرانی (قسمت 2)

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید کرار: اولین پهپاد آفندی با سرعت 900 کیلومتر بر ساعت هواپیمای بدون سرنشین کرار که در تابستان 1389 رونمایی شداولین پهپاد کشور است که مأموریت آفندی در طراحی آن لحاظ شده است.نگاهی به روند تغییر کاربری پهپادها در دو دهه اخیر،نقشه راه نیروهای هوایی مهم دنیا […]

همه پهپاد های ایرانی (قسمت 1)

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه پهپادها امروزه جایگاه مهمی در مجموعه قدرت نظامیکشورهای مختلف دنیا کسب کرده اند،این وسائل با تکیه بر توان اجرای عملیات در شب و روزدر مناطق دور و نزدیک بر ضد اهداف ساکن و متحرکو در تمام شرایط آب و هوایی و امکان پروازهای هدایت شوندهاز […]