ساخت بزرگترين فرودگاه جهان در ترکيه آغاز شد

ساخت بزرگترين فرودگاه جهان در ترکيه آغاز شد دولت ترکيه در ادامه طرح هاي بلندپروازانه عمراني خود، ساخت بزرگترين فرودگاه جهان را آغاز کرد.  به گزارش شبکه تلويزيوني دويچه وله، ترکيه اولين مرحله ساخت آنچه را بزرگترين فرودگاه جهان نام گرفته است،رسما در شمال استانبول دنبال مي کند.اين طرح چند ميليارد دلاري قرار است يک جاذبه […]