ساخت کوادکوپتر با استفاده از فلایت کنترل (قسمت اول)

در این مجموعه مقالات که با عنوان ، آموزش ساخت کوادکوپتر از ابتدا تا رسیدن[ مطالعه مقاله ]

معرفی انواع فریم های کواد کوپتر( قسمت دوم)

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید ساختار کلی فریم کواد کوپتر های[ مطالعه مقاله ]

معرفی انواع فریم های کواد کوپتر (قسمت اول)

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید در این مقاله قصد داریم تا[ مطالعه مقاله ]

تعریف حرفه ای نقطه بازگشت در Mission Planner

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید تعریف نقطه ی بازگشت در Mission[ مطالعه مقاله ]

اتصال سروو به فلایت کنترل و انجام تنظیمات با Mission Planner

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید هواپیما های مدل و مولتی روتور[ مطالعه مقاله ]

کالیبره کردن رادیو کنترل در نرم افزار mission planner

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید در این مقاله آموزش کالیبره کردن[ مطالعه مقاله ]

دریافت گزارشات پرواز تله متری با Mission Planner

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید هنگامی که ArduPilot را از طریق[ مطالعه مقاله ]

کنترل دوربین در ماموریت های خودکار در نرم افزار mission planner

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید در این مقاله به بررسی کنترل[ مطالعه مقاله ]