هواپیمای کنترلی ( هواپیمای RC) برای مبتدیان-قسمت 3

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید با قسمت سوم از راهنمای نهایی[ مطالعه مقاله ]

شناخت مرکز ثقل هواپیما های RC

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید تراز کردن یا به اصطلاح بالانس[ مطالعه مقاله ]