تعریف حرفه ای نقطه بازگشت در Mission Planner

نقطه بازگشت

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید تعریف نقطه ی بازگشت در Mission Planner معمولاً هنگامی که یک هواپیما یا مولتی روتور وارد حالت بازگشت به خانه ( RTL – Return to Launch ) می شود  ( معمولاً توسط autopilot failsafe راه اندازی می شود ) و به صورت پیش فرض به موقعیت […]

اتصال سروو به فلایت کنترل و انجام تنظیمات با Mission Planner

اتصال به فلایت کنترلر

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید هواپیما های مدل و مولتی روتور ها می توانند از سروو ها برای هر منظور استفاده کنند ،  از جمله : دکمه شاتر دوربین ، باز کردن چتر نجات یا رها کردن اشیاء . این سروو ( سروو ها ) را خلبان می تواند مستقیما از […]

کالیبره کردن رادیو کنترل در نرم افزار mission planner

کالیبره کردن رادیو کنترل

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید در این مقاله آموزش کالیبره کردن رادیوکنترل در نرم افزار ایستگاه کنترل زمینی Mission Planner را قرار داده ایم . کالیبره کردن رادیوکنترل در Mission Planner فرستنده های RC به خلبان اجازه می دهند حالت پرواز را تنظیم کنید ، حرکت و جهت یابی خودرو را […]