اویونیک

اویونیک

اویونیک کلمه اویونیک از دو کلمه electronic و aviation تشکیل شده و به معنای الکترونیک هوایی است . برقی که هواپیما استفاده میکند کلا به دو نوع تفسیم میشود نوع اول جریان برق مستقیم ۲۸ ولتی است  و برای مثال میتوان گفت استارتر های از نوع ژنراتوری با این نوع برق کار میکنند  و بعد […]