اگر پنجره هواپیما ها بشکند چه اتفاقی میفتد؟

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه در این مطلب می خواهیم این سوال ترسناک و عجیب را بررسی کنیم احتمال شکستن پنجره هواپیما چقدر است؟  به نظرتان اگر پنجره هواپیما شکسته شود چه اتفاقی می افتد؟ آیا اتفاق بسیار ناگواری می افتد یا آنکه خلبان می تواند به سرعت این مشکل را کنترل […]