راز های نهفته در پهپاد RQ4 گلوبال هاوک 2020

پهپاد RQ4 گلوبال هاوک یک پهپاد شناسایی ساخته کمپانی نورثروپ گرومن است  که اولین پرواز خود را در اواسط دهه نود انجام داده است این پهپاد دارای بال هایی با نسبت منظری بالاست  که باعث میشه جریان ورتکس نوک بال کاهش و در نتیجه درگ کاهش پیدا میکنه  و در نتیجه برد افزایش پیدا میکنه […]