کوادکوپتر ناویاتور (کوادکوپتر جذاب هوایی_آبزی)

کوادکوپتر ناویاتور

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید در نمایشگاه علم و فناوری آینده نیروی دریایی، یک کوادکوپتر در مقابل تماشاگران از استخر آب بیرون آمد.  به گفته دفتر تحقیقات دریایی این کوادکوپتر که ناویاتور نام دارد، اولین پهپاد موفق هوایی-آبزی دنیا است. تیم کوادکوپتر ناویاتور کوادکوپتر ناویاتور توسط تیمی در دانشکده مهندسی دانشگاه […]