راز نهفته در پهپاد Aelius 2020

ورودی موتور جت این پهپاد در قسمت انتهای بدنه قرار گرفته  و به جای بال دارای یک سطح کوچک جلویی و یک سطح بزرگتر در عقب بدنه است.  سطوح دم عمودی و افقی این پرنده دارای عقب‏ رفتگی است اما سطح کوچک جلویی نصب‏ شده در قسمت میانی بدنه عقب‏ رفتگی ندارد.  در نمونه زیرسطحی […]

انواع موتور وسایل پرنده

موتور هواپیما

در کل موتور های نصب شده بر روی هواگرد ها به دو دسته تقسیم میشوند پیستونی و توربین گازی : موتور های پیستونی که در در پی احتراق درون سیلندر و حرکت پیستون  و انتقال نیروی مکانیکی حاصل از حرکت پیستون به پره ها  و ایجاد نیروی تراست این نوع موتور ها نسبت به توربین […]

تاریخچه موشک بالستیک

تاریخچه: همان گونه که در قرون گذشته پرواز و سفر در زیر آب از رویا های انسان بوده  یکی دیگر از موضوعاتی که ذهن انسان را به خود مشغول کرده بود  سفر به فضا بود و در نهایت این تفکر منجر به ساخت موشک های بالستیک شد ۱۸۵۷ تا ۱۹۳۵ آقای کنستانتین اودور دوش تزیلکوسکی  […]