مراسم علمی هوافضا و رونمایی از گروه آموزشی فونیکس (رایگان)

گروه فونیکس با همکاری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز قصد دارد سمیناری با حضور اساتید[ مطالعه مقاله ]