حمل بار و کالا

استفاده از پهپادها که به عنوان پرنده‌های بدون سرنشین برای تحویل کالاهای سفارش شده به[ مطالعه مقاله ]