سیاست های کاری شرکت

سیاست های کاری شرکت آشیانه ققنوس ایرانیان   برگزاری ورکشاپ و سمینار های آموزشی معرفی و کاربرد پهپاد و آشنایی با اصول ایمنی پرواز برای سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی به همراه مدرک پایان دوره. پرنده های هدایت پذیر چارتر :  ارائه انواع چارتر: full charter / Float charter / seat charter. […]