تهیه نقشه های بزرگ مقیاس کاداستر با پهپاد

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه رشد فزاینده مناطق شهری و نرخ بالای تغییرات آنها در کنار و پیچیده بودن برخی ساختارهای شهری و دشواری تحلیل اطلاعات موثق از این ساختارها در سطح زمین روشهای نقشه‌برداری متداول را به منظور تهیه و به روز رسانی نقشه های کاداستر از این مناطق […]