دوره آموزشی رایگان فونیکس

دوره آموزشی رایگان گروه آموزشی فونیکس طبق قولی که در سمینار اخیر خود داده شده بود در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز شروع شد .در این دوره آموزشی رایگان که اولین جلسه آن در سه شنبه مورخ 20 آذر ماه  با تدریس جناب آقای علیرضا نوروزی  مدیریت محترم این گروه و با عنوان دوره آموزشی  […]