جایزه بزرگ

سوال و جایزه هوافضایی فونیکس ۲/۵ میلیون تومن جایزه . دوره « درآمد نامحدود از[ مطالعه مقاله ]

سیاست های کاری شرکت

سیاست های کاری شرکت آشیانه ققنوس ایرانیان   برگزاری ورکشاپ و سمینار های آموزشی معرفی[ مطالعه مقاله ]

حضورشرکت آشیانه ققنوس ایرانیان در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فضایی

این گردهمایی که از صبح روز16 تیرماه درسالن همایش صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری[ مطالعه مقاله ]