5 راز در اجزای هواپیمای 2020

هواپیمای مدل

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید اجزا و معرفی قسمت های اصلی هواپیما 1- بدنه هواپیما ( Fuselage ) بدنه هواپیما قسمت عمده هواپیما را تشکیل می دهد و در واقع سایر قسمت ها و قطعات بطور مستقیم یا غیر مستقیم به آن متصل می شوند. بدنه همه ی هواپیماها از لحاظ […]

ساخت ارابه فرود هواپیما مدل

ارابه فرود

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه ارابه فرود (Landing Gear) در هواپیماهای مدل سبک معمولا به ۲ صورت می باشد،در حالت اول دو چرخ بر روی یک محور به عنوان ارابه فرود اصلی(main landing gear) در جلوی بدنه ویک چرخ دم (tail wheel) هم در عقب قرار دارد،در حالت دوم دو […]