موشک آبی

آموزش ساخت موشک آبی آموزش ساخت پرتابگر موشک آبی آموزش پرتاب موشک آبی مسابقات موشک آبی

مسابقات موشک آبی

مسابقات موشک آبی

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه مسابقه طراحی و ساخت موشک آبی رقابتی با مبنای مهندسی است. که مشابه مسابقات علمی و تکنولوژیک رایج در دنیا همانند NPL وAPRSAF در بلند مدت و از طریق طرح مسائل متنوع برگرفته از مشکلات جاری برگزار میگردد. تفکر و خلاقیت مسابقات موشک آبی تفکر […]

آموزش ساخت موشک آبی قسمت 3 (پرتاب موشک آبی)

پرتاب موشک آبی

برای دانلود pdf مقاله  کلیک کنید اینجا کلیک کنید موشک آبی چگونه پرتاب می شود ؟ بعد از ساخت موشک و پرتابگر اکنون نوبت آخرین مرحله از این پروژه است. در این مرحله آموزش می دهیم که موشک ساخته شده چگونه توسط پرتابگر پرتاب می شود. چگونگی پرتاب موشک آبی توسط پرتابگر آموزش داده می شود. […]