تهیه نقشه های بزرگ مقیاس کاداستر با پهپاد

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه رشد فزاینده مناطق شهری و نرخ بالای تغییرات آنها در کنار و پیچیده بودن برخی ساختارهای شهری و دشواری تحلیل اطلاعات موثق از این ساختارها در سطح زمین روشهای نقشه‌برداری متداول را به منظور تهیه و به روز رسانی نقشه های کاداستر از این مناطق […]

پهپاد سنجش از دور WP1

معرفی پهپاد سنجش از دور و فتو گرامتری WP1 خرید محصول کـــاربرد های پهپاد WP1 سنجش‌ازدور و طیف‌سنجی ۱.نقشه کلروفیلی: گروه طیفی لبه قرمز ستاره‌ای در اینجا است که در رابطه با سایر باندها کار می‌کند تا اندازه‌گیری دقیق‌تری از نه‌تنها قدرت گیاه بلکه سلامت گیاهان را ارائه دهد. ۲.NDVI Layer: این شاخص مشهور ، […]