معرفی موشک های ایرانی

برای دانلود pdf مقاله  کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه جمهوری اسلامی ایران موشکهای مختلفی در بردهای مختلف و با ویژگی های متفاوت در اختیار دارد.  و چندین و چند موشک دیگر، جزو مشهورترین 3، شهاب F موشکهای خلی جفارس، قیام، سجیل، قدر موشکهای ایران به شمار میروند. در این مقاله به شناخت موشک های […]