کاربرد اساسی پهپاد ها در یک نگاه

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه اگر حتی یک بار سابقه[ مطالعه مقاله ]

تاریخچه نقشه برداری و کاربرد پهپاد (قسمت 2)

برای دانلود pdf مقاله  کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه  حالا به معرفی سامانه پهپاد[ مطالعه مقاله ]

تاریخچه نقشه برداری و کاربرد پهپاد (قسمت 1)

برای دانلود pdf مقاله  کلیک کنید اینجا کلیک کنید تاریخچه تجهیزات نقشه برداری: در قرن[ مطالعه مقاله ]

تصویربرداری هوایی با پهپاد     

یکی از روش‌های نقش برداری تصویر برداریهوایی  است. امروزه از پهپادها برای تصویر برداری هوایی استفاده[ مطالعه مقاله ]

کاربرد پهپاد نقشه برداری هوایی

برای ایجاد نقشه های دو یا سه بعدی با روش تصویر برداری هوایی با پهپاد[ مطالعه مقاله ]