اتصال سروو به فلایت کنترل و انجام تنظیمات با Mission Planner

اتصال به فلایت کنترلر

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید هواپیما های مدل و مولتی روتور ها می توانند از سروو ها برای هر منظور استفاده کنند ،  از جمله : دکمه شاتر دوربین ، باز کردن چتر نجات یا رها کردن اشیاء . این سروو ( سروو ها ) را خلبان می تواند مستقیما از […]