راز های شنیدنی از سیر تکامل پهپاد ها ( پهپاد چیست؟)

درن (drone) چیست؟ درن ها نام خود را از زنبور عسل (honeybee drones) می گیرند که[ مطالعه مقاله ]

قابلیت Active Track چیست؟

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید Active track  چیست ؟ Active track[ مطالعه مقاله ]

کاربرد اساسی پهپاد ها در یک نگاه

برای دانلود pdf مقاله کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه اگر حتی یک بار سابقه[ مطالعه مقاله ]