نقشه کشی صنعتی حرفه ای

نقشه کشی صنعتی مقدماتی

طراحی هواپیما بدون سرنشین(مقدماتی و پیشرفته)

طراحی و ساخت گلایدر (مقدماتی و پیشرفته)

طراحی و ساخت کوادکوپتر (مقدماتی و پیشرفته)

طراحی و ساخت راکت آبی

ساخت پرنده (هواپیما بدون سرنشین)

پرواز آزاد

تست پرواز

ویژه مهدکودک و پیش دبستانی