[cycloneslider id=”%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%db%8c”]

توضیحات_______________________________

موشک آبی یک وسیله مهیج و ساده ای است که با وسایل ابتدایی و ارزان ساخته می شود.
پرتاب موشک  آبی در هر فضای رو بازی امکان پذیر است .در ساخت این کیت باید صبر و حوصله داشت ودقت کافی در ساخت آن بکار برد.چون با نیروی فراوانی سرو کار داریم . پرتاب موشک آبی مثل رانندگی است که هم می تواند خطر آفرین باشد اما اگر دقت و حوصله کافی داشته باشید ایمن است .

جزئیات دوره______________________________

 • مدرس : 
 • مدت زمان دوره :
 • مکان برگزاری دوره :
 • زمان شروع دوره :
 • زمان پایان دوره :

_______________________________________

 

 • در پایان این دوره شما قادر خواهید بود که صفر تا صد هواپیما بدون سرنشین خود را طراحی  کنید 
 • شما قادر خواهید بود پرنده های خود را با توجه به نیاز خود شخصی سازی کنید

سرفصل ها_____________________________________________________________________

 • نیروها
 • ثبات
 • داده شبیه ساز (قوانین پرتاپ)
 • باله ها
 • چتر نجات
 • سیستم های استقرار چتر نجات
 • نکات چتر نجات
 • غربالگری (آیرودینامیک ، مواد) 
 • محاسبات چتربراک گنبد
 • نشانه های پایداری
 • وزن مواد موشک