پرواز رویایی با 8 موتور جت

برای دانلود pdf  کلیک کنید اینجا کلیک کنید مقدمه با توجه به کاربرد گسترده توربین[ مطالعه مقاله ]

تصویربرداری هوایی با پهپاد     

یکی از روش‌های نقش برداری تصویر برداریهوایی  است. امروزه از پهپادها برای تصویر برداری هوایی استفاده[ مطالعه مقاله ]